Návštěva starosty v Kamence

Kamenka 22. března 2018 (kam) – Zhodnocení aktuálních úkolů bytových, stavedně technických a podmínek funkcionářů pro jejich zabezpečování v etapě komplexní přestavby společnosti bylo cílem aktivu vybraných funkcionářů Kamenky se starostou Martinem Landou, který se uskutečnil 22. března  v Kamence. Jeho pořadatelem byl pan starosta.

Jednání se zabývalo postavením i aktivitou při plnění hospodářských úkolů, při rozvoji pracovní a společenské iniciativy a hospodářské soutěže, politickovýchovné práce, kulturně-výchovné činnosti i v sociální oblasti. Ve všech třech odvětvích činnosti je zapojeno 44,5 procenta funkcionářů v různých funkcích.

V této souvislosti vytyčilo toto jednání předních funkcionářů  hlavní úkoly a směry činnosti. Jedná se především o aktivizaci při zabezpečování hospodářských úkolů, a poznávání a prosazování oprávněných potřeb a zájmů všech. Současně s tím je vhodné podporovat neformální rozvoj aktivity v organizacích i v místech jejich působnosti, zejména při plnění volebních programů strany i při tvorbě a ochraně životního prostředí. Zvýrazněn je rovněž podíl na realizaci sociální politiky, zvláště při vytváření vhodných pracovních a životních podmínek rodin, při výchově mladé generace a péči o staré a invalidní občany.