Piráti – Kateřina Mléčková a Patrik Doležal

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Piráti: Dle informací místních se zlepšil stav silnic v kolonii.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

P: Tato situace není přínosem ani pro jednu ze zúčastněných stran. Navrhovali bychom tedy, aby byly pozemky majitelům nemovitostí odprodány za průměrnou tržní cenu, nebo v odůvodněných případech, jak to v Kamenné kolonii předpokládáme, za maximálně o třetinu sníženou cenu.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

P: Se situací nejsme bohužel seznámeni do detailů. Od místních obyvatel  máme informaci, že tzv. “horní část Kamenné kolonie” potřebuje novou kanalizaci. Město by v Kamence mělo investovat jako všude jinde, až k hranicím těch odkoupených pozemků.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

P: Charakter a atmosféru místa z velké části způsobuje právě nemožnost parkování. Nejen, že je to neřešitelné (stejně jako v jiných historických lokalitách), ale každá změna by lokalitu v podstatě znehodnotila. Variantou může být zbudování podzemních garáží v dostupné vzdálenosti. Poloha Kamenky přímo vybízí k tomu pohybovat se na místě kolmo (dobrá dostupnost na cyklostezku). Cyklo dopravu je ovšem nutné také revidovat, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro cyklisty na stezce.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

P: Rozhodně ano. Kamenka je ojedinělým kulturním hubem, který si zaslouží podporu města. Obě zmiňované akce – Hody i Kamenka Open – se stali součástí místní tradice, prostor by měl být otevřen i dalším akcím. Ohledně možností podpory ze strany města bychom se rádi zeptali místních obyvatel, jaká forma podpory by pro ně byla zajímavá.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).  

P: Mediací města mezi z.s. Kaménka a Filií by mělo dojít ke shodě o budoucím využívání kulturního domu a následně k úpravě smlouvy o pronájmu.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

P: Jako všude jinde na Brně – střed s přihlédnutím k památkové a designové hodnotě. Nebudeme chtít rozkopat komunikace několikrát za sebou, proto by měla oprava následovat až po opravě inženýrských sítí, ale okamžitě po ní.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

P: Líbí se nám kolorit a společenská aktivita místních. Je nutné zamezit případným developerským choutkám. Uvědomujeme si unikátní charakter místa, který je třeba zachovat; tudíž bychom na novou výstavbu bych dali stopku.

Za Piráty odpovědi zpracovali a Kaménce přejí pěknou budoucnost

Kateřina Mléčková a Patrik Doležal