Účel:

  • vytvářet prostor pro občany, ve kterém by se mohli vyjadřovat k aktuálním problémům spojeným se životem v oblasti Kamenné kolonie a podílet se na jejich řešení
  • ochrana životního prostředí v oblasti Kamenné kolonie a v přilehlých oblastech
  • rozšiřovat povědomí občanů města Brna o uvedené lokalitě, veřejně propagovat její zvláštní charakter, rozvíjet kulturní, společenské a jiné aktivity s cílem upevnit a posílit kvalitu života jejích stálých obyvatel a zachovat ji pro budoucí generace
  • monitorovat, komentovat a ovlivňovat činnost státních i samosprávných orgánů ve vztahu k uvedené lokalitě a hájit tak zájmy jejích obyvatel

Aktuality

Návštěva starosty v Kamence

Kamenka 22. března 2018 (kam) - Zhodnocení aktuálních úkolů bytových, stavedně technických a podmínek funkcionářů pro jejich zabezpečování v etapě komplexní přestavby společnosti bylo cílem aktivu vybraných funkcionářů Kamenky se starostou Martinem Landou, který se uskutečnil 22. března  v Kamence. Jeho pořadatelem byl pan starosta. Jednání se zabývalo postavením i aktivitou při plnění hospodářských úkolů, při rozvoji pracovní a společenské iniciativy a hospodářské soutěže, politickovýchovné práce, kulturně-výchovné činnosti i v sociální oblasti. Ve všech třech odvětvích činnosti je zapojeno 44,5…

číst více...
Návštěva starosty v Kamence
Požadavky k jednání spolku Kamenná kolonie vůči MČ Brno-střed resp. městu Brnu

Požadavky k jednání spolku Kamenná kolonie vůči MČ Brno-střed resp. městu Brnu

Opravy komunikací v Horní i Dolní Kamenné kolonii – páteřní komunikace v Dolní Kamenné kolonii i Horní Kamenné kolonii je v havarijním stavu a je třeba její rekonstrukce; v minulosti byla provedena pouze částečná rekonstrukce nebo provizorní opravy nejhorších míst, v současnosti jsou na jmenovaných komunikacích množství výmolů a dochází k další deformaci a propadání komunikace. Rezidentní parkování v Kamenné kolonii – spolek Kamenná kolonie (dále jen „spolek“) se jednoznačně vyjadřuje pro skutečnost, aby i v Kamenná kolonie byla součástí připravovaného programu rezidentního parkování. Představa spolku je ta,…

číst více...