Brněnské kolonie Kamenka a Písečník

Brno je městem, kde si za první republiky dělníci vytvářeli své kolonie, ve kterých se ukrývali před zbytkem světa. Některé se zachovaly dodnes. Příkladem jsou třeba Kamenná kolonie nebo Písečník.

Zdroj: http://www.centrumnews.cz/brnenske-kolonie-kamenka-pisecnik