DLUH VŮČI KAMENNÉ KOLONII

Ve zpravodaji Brno-střed si všimla opozice Kmenky. A je před volbami, tak stojí za to sdílet.

V tomto článku bych se chtěl věnovat neradostné situaci, která je součástí životů lidí obývajících jinak velmi zajímavé a rázovité místo v naší městské části
Brno-střed.
Jedná se o Kamennou kolonii, která si zachovala svůj nezaměnitelný půvab, její obyvatelé a jejich potřeby si po desítkách let ignorace rozhodně zaslouží více pozornosti! Na základě informací od  dejších obyvatel bych tedy chtěl shrnout některé zásadní nedostatky, které jejich život provázejí.

Zásadní pro potřeby obyvatel je rekonstrukce hlavní komunikace procházející Kamennou kolonií. A to zejména v dolní části. Zdejší množství výmolů a jam by ocenili možná tak tankisté při vojenském cvičení, běžní občané v civilním režimu jistě nikoliv. Komunikace se navíc nadále deformuje,
rekonstrukce tedy musí být komplexní. Na komunikace navazuje další potíž v Kamenné kolonii a tou je parkování. Obyvatelé by zde ocenili režim rezidentního parkování alespoň v tom smyslu, že by byla označena místa pro rezidenty – pro nerezidenty, návštěvníky a kohokoliv dalšího by mělo být zbudováno parkoviště na pozemcích konkrétních parcel pod katastrálním územím Štýřice. Když se nemalé prostředky nachází na jinak bohulibé projekty jako je plánované osvětlení blízké cyklostezky až k Anthroposu, tak se nabízí otázka, proč by měl být zásadní problém nalézt obdobné
prostředky v nejbližších letech také u řešení parkování občanů Kamenné kolonie.

Kapitola sama pro sebe je dále vodovodní síť, vodovodní přípojky jsou v tristním stavu, většina ještě z padesátých let. 1 přípojka na dům s 1 vodoměrem, jak je tomu v civilizované společnosti jinak běžné, jsou zde jen zbož ným přáním. Zaplatit si pouze za vlastní spotřebu je myslím docela spravedlivý princip, na tento výdobytek zde občané však stále čekají. Projekt nových vodovodních přípojek si občané sami zaplatili a je při – praven, k jeho realizaci zatím nikdy nedošlo. Pravidelný úklid v Kamenné kolonii se postupně zlepšuje, alespoň zde k jistému pokroku postupně dochází.

Alfa a omega trápení občanů žijících v Kamenné kolonii jsou zejména možnosti odkupu pozemků, na kterých stojí domy těchto obyvatel, od města Brna. Stávající situace není podle mého názoru výhodná pro nikoho a připomíná středověk. Jedná se o politické rozhodnutí a věřím, že budoucí vedení městské části i města může konečně tuto patálii ukončit a tento gordický uzel rozetnout. Poslední zásadní připomínky směřují k užívání místního „kulturního domu“, který je doposud využíván jen sporadicky a dal by se časově smysluplně vytížit mnohem více. Občané, kteří zde žijí, by to jistě ocenili. Rád bych závěrem již všem občanům naší městské části vzkázal, že jen jejich hlasy v komunálních volbách mohou přinést změnu!

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD