Kancelář architekta města Brna

Kancelář architekta města Brna na svém Facebooku věnovala jeden post Kamence:

KAMENKA
Oblast známá jako Kamenná Kolonie, nebo též Kamenná Čtvrť či Kamenka, je svérázná osada rozkládající se ve vytěženém štěrkovém kamenolomu na pravém břehu řeky Svratky. Kolonii tvoří malé historické domky se sedlovými střechami a miniaturními dvorečky, které si i přes různé dostavby zanechaly svůj prvotní vzhled. V úzkých kamenitých uličkách to tak vypadá, jak kdyby se zde zastavil čas. Shluk uliček nabízí nejenom klid, ale i příjemné sousedské zázemí nebo občerstvení ve známém Duck Bar. (foto CITRON NA KAMENCE by Radim Dibdiak) Citroën