ČSSD – Tomáš Řepa

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Povedlo se opravit příjezdovou cestu směrem od ulice Kamenná a zlepšil se úklid, pokrok v ostatních oblastech je však nedostatečný. Ani lepší komunikace s některými představiteli radnice na tom nic nezměnila. Komentoval jsem to i ve svém velmi kritickém článku ve zpravodaji městské části Brno-střed v letošním roce na jaře.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a nedůstojný pro všechny zúčastněné. Navíc je to něco, s čím se ani běžně v těchto zeměpisných šířkách nesetkáváme, o žádném podobném případě jsem ani nikdy neslyšel. Situace se musí vyřešit co nejdříve ve prospěch lidí, kteří na pozemcích mají svou nemovitost, tedy jednoznačně odkupem. V jakémkoliv hlasování, kterého bych se účastnil, bych také takovým způsobem hlasoval. Přešlapování na místě už bylo dost!

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Z pozice města musí být investovány daleko významnější prostředky než doposud, už jen měřáky (vodoměry) pro několik partají zároveň jsou něco, s čím se musí bojovat. Není jediný důvod dotovat vyšší spotřebu někoho jiného. Vím, že inženýrské sítě jsou v tomto prostoru nejčastěji z 50. let a někde dokonce úplná dokončená moderní kanalizace chybí doposud. Město musí zařadit tyto investiční akce mezi prioritní, Kamenná kolonie si to rozhodně zaslouží!

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Zbudování parkoviště na katastrálním území Štýřice, zavedení formy rezidentního parkování v této lokalitě zohledňující potřeby místních rezidentů, nerezidentů i pouhých návštěvníků tak, aby byla zachována kvalita život pro všechny zúčastněné.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Jednoznačná podpora těchto aktivit a to jak z pozice radnice Brno-střed, tak i magistrátu města Brna, který zejména tyto akce může podpořit finančně i na základě žádostí o dotace v kulturní oblasti.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).

Domluva se spolkem Filia na větším otevření a vytížení kulturního domu. Vím, že se uvažovalo i o nějaké možné směně objektů, kdy by se Filia do budoucna mohla přesunout jinam. Já však stále věřím, že by bylo možné dojít k rozumné dohodě mezi občany a sdružením Filia. Radnice Brno-střed by měla sloužit jako prostředník v řešení situace.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

Po opravě komunikace navazující z ulice Kamenná by měly navázat další investice do infrastruktury přímo v Kamenné kolonii, která je leckde plná nebezpečných nástrah. Malé úzké chodníčky vedoucí k jednotlivým domům bych klidně zachoval, jen bych zkontroloval jejich funkčnost a opravil místa, kde je dlažba v nevyhovujícím stavu.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

Kamenná kolonie – Kamenka je pro mě místo, kde mám plno přátel a rád tam chodím na pivo např. do Duck baru. Je to zároveň místo dobře dokumentující dynamickou průmyslovou minulost města Brna v období první republiky, kdy se zde začali usazovat chudí dělníci z blízkých cihelen. Kamenná kolonie si i díky omezenému prostoru zachovala jedinečný ráz a má neopakovatelný genius loci. Věřím, že si svoji výjimečnost zachová a že ji čeká ještě mnoho dalších generací rázovitých lidí. Pro její rozvoj však musíme udělat jako politici mnohem více! Těším se na další práci pro Vás a pokud mi vyjádříte důvěru (i když jen preferenčním hlasem), tak vyvinu maximální úsilí, aby se věci začaly hýbat. Na kandidátní listině ČSSD jsem sice až na 17. místě, ale věřím, že práce pro lidi se nikdy neztratí a komunální politika je výhradně služba lidem, vznosné ideje trochu ustupují do pozadí, primární má být adresná pomoc. Stejně jako na stránkách zpravodaje Brno-střed, kde jsem zvedal různá témata včetně apelu na řešení nedůstojného stavu v Kamenné kolonii v celé řadě oblastí a mělo to smysl, tak Vám nabízím svoji tvrdohlavost v boji za správnou věc i v budoucnu. Je jen na Vás, jak svých 45 hlasů v komunálních volbách na městské části Brno-střed využijete. Velice Vám děkuji už jen za ty předchozí 4 roky možnosti učit se, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu v pozici komunálního zastupitele, Váš říjnový verdikt přijmu s pokorou.

S pozdravem Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.
V případě zájmu se neváhejte na mě obrátit na mail tomrepa@seznam.cz.