Kamenná kolonie a Občanské sdružení Kamenka

Kamenná kolonie je bývalá nouzová dělnická kolonie. Jedna z mála těch, které se v Brně, i přes své různé přestavby a dostavby, zachovaly z období svého vzniku za první republiky a jsou obývány dodnes. Její malebnost je mimo jiné dána začleněním kolonie do okolního terénu a krajiny. Kamenná kolonie se nachází na pravém břehu řeky Svratky, mezi Starým Brnem a Pisárkami. Je posazena v severním svahu Červeného kopce v prostorách vytěženého lomu na kámen. Terénní nerovnosti dna lomu předurčily rozdělení zástavby Kamenné kolonie na dvě části, místními obyvateli nazývané jako Horní a Dolní Kamenka. Živelná zástavba Kamenné kolonie sestává z asi 130 drobných domků, které jsou nalepené jeden na druhý. Vedle domků najdeme různé přístavky, kůlny nebo malé zahrádky. Páteř Dolní i Horní Kamenky tvoří „hlavní“ ulice, na kterou se potom napojuje síť uliček a průchodů k domkům, mnohdy úzkých tak, že se jimi člověk stěží protáhne. Od okolního města Kamennou kolonii oddělují strmé stěny lomu, lesní porosty a řeka Svratka. Celkový charakter kolonie umocňují výhledy na vnitřní Brno a jeho dominanty Špilberk a Petrov, přímo za řekou Svratkou pak kontrastuje s drobným rozměrem Kamenné kolonie monumentální výstaviště.

https://is.muni.cz/th/42837/fss_m/Slavicinsky-diplomka.pdf