ŽALOBA NA POMOC V NOUZI

Od tramvajové zastávky u Nemocnice Milosrdných bratří se sem jde deset minut do kopečka. Ráz města se nahoře změní, ulice Červený kopec otevírá vstup do úhledné oblasti s vilami a rodinnými domky, kolonií zahrádek a s výhledem na Brno. Bydlet tu znamená žít na dobré adrese, kde se sousedé navzájem znají a kam autem zajede jen ten, kdo míří právě sem.

O svátečním květnovém úterý se do zpěvu ptáků ozývá smích skupinky dětí a ženský hlas vydávající děcku povel v romštině. Hlasy se linou ze zahrady oploceného areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, kde už pátý den žije v provizorním a narychlo zařízeném ubytování osm rodin. Musely se odstěhovat z náhle zrušené ubytovny a město těch 26 dětí a 18 dospělých dočasně umístilo do svého prázdného objektu právě sem.

Vpustit domluvenou návštěvu dovnitř mezi tři cihlové pavilony z 19. století přichází k bráně pracovník ostrahy, zdraví se u toho s policejní hlídkou, která přišla na obhlídku. „Kontrolují nás, aby se nás ti venku nebáli,“ směje se na zahradě bývalé léčebny Igor Polák, který tu získal střechu nad hlavou i pro svou ženu a tři děti, a ukazuje na ostrahu a strážníky.

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/20/zaloba-na-pomoc-v-nouzi?issueId=100313

DLUH VŮČI KAMENNÉ KOLONII

Ve zpravodaji Brno-střed si všimla opozice Kmenky. A je před volbami, tak stojí za to sdílet.

V tomto článku bych se chtěl věnovat neradostné situaci, která je součástí životů lidí obývajících jinak velmi zajímavé a rázovité místo v naší městské části
Brno-střed.
Jedná se o Kamennou kolonii, která si zachovala svůj nezaměnitelný půvab, její obyvatelé a jejich potřeby si po desítkách let ignorace rozhodně zaslouží více pozornosti! Na základě informací od  dejších obyvatel bych tedy chtěl shrnout některé zásadní nedostatky, které jejich život provázejí.

Zásadní pro potřeby obyvatel je rekonstrukce hlavní komunikace procházející Kamennou kolonií. A to zejména v dolní části. Zdejší množství výmolů a jam by ocenili možná tak tankisté při vojenském cvičení, běžní občané v civilním režimu jistě nikoliv. Komunikace se navíc nadále deformuje,
rekonstrukce tedy musí být komplexní. Na komunikace navazuje další potíž v Kamenné kolonii a tou je parkování. Obyvatelé by zde ocenili režim rezidentního parkování alespoň v tom smyslu, že by byla označena místa pro rezidenty – pro nerezidenty, návštěvníky a kohokoliv dalšího by mělo být zbudováno parkoviště na pozemcích konkrétních parcel pod katastrálním územím Štýřice. Když se nemalé prostředky nachází na jinak bohulibé projekty jako je plánované osvětlení blízké cyklostezky až k Anthroposu, tak se nabízí otázka, proč by měl být zásadní problém nalézt obdobné
prostředky v nejbližších letech také u řešení parkování občanů Kamenné kolonie.

Kapitola sama pro sebe je dále vodovodní síť, vodovodní přípojky jsou v tristním stavu, většina ještě z padesátých let. 1 přípojka na dům s 1 vodoměrem, jak je tomu v civilizované společnosti jinak běžné, jsou zde jen zbož ným přáním. Zaplatit si pouze za vlastní spotřebu je myslím docela spravedlivý princip, na tento výdobytek zde občané však stále čekají. Projekt nových vodovodních přípojek si občané sami zaplatili a je při – praven, k jeho realizaci zatím nikdy nedošlo. Pravidelný úklid v Kamenné kolonii se postupně zlepšuje, alespoň zde k jistému pokroku postupně dochází.

Alfa a omega trápení občanů žijících v Kamenné kolonii jsou zejména možnosti odkupu pozemků, na kterých stojí domy těchto obyvatel, od města Brna. Stávající situace není podle mého názoru výhodná pro nikoho a připomíná středověk. Jedná se o politické rozhodnutí a věřím, že budoucí vedení městské části i města může konečně tuto patálii ukončit a tento gordický uzel rozetnout. Poslední zásadní připomínky směřují k užívání místního „kulturního domu“, který je doposud využíván jen sporadicky a dal by se časově smysluplně vytížit mnohem více. Občané, kteří zde žijí, by to jistě ocenili. Rád bych závěrem již všem občanům naší městské části vzkázal, že jen jejich hlasy v komunálních volbách mohou přinést změnu!

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Návštěva starosty v Kamence

Kamenka 22. března 2018 (kam) – Zhodnocení aktuálních úkolů bytových, stavedně technických a podmínek funkcionářů pro jejich zabezpečování v etapě komplexní přestavby společnosti bylo cílem aktivu vybraných funkcionářů Kamenky se starostou Martinem Landou, který se uskutečnil 22. března  v Kamence. Jeho pořadatelem byl pan starosta.

Jednání se zabývalo postavením i aktivitou při plnění hospodářských úkolů, při rozvoji pracovní a společenské iniciativy a hospodářské soutěže, politickovýchovné práce, kulturně-výchovné činnosti i v sociální oblasti. Ve všech třech odvětvích činnosti je zapojeno 44,5 procenta funkcionářů v různých funkcích.

V této souvislosti vytyčilo toto jednání předních funkcionářů  hlavní úkoly a směry činnosti. Jedná se především o aktivizaci při zabezpečování hospodářských úkolů, a poznávání a prosazování oprávněných potřeb a zájmů všech. Současně s tím je vhodné podporovat neformální rozvoj aktivity v organizacích i v místech jejich působnosti, zejména při plnění volebních programů strany i při tvorbě a ochraně životního prostředí. Zvýrazněn je rovněž podíl na realizaci sociální politiky, zvláště při vytváření vhodných pracovních a životních podmínek rodin, při výchově mladé generace a péči o staré a invalidní občany.

Požadavky k jednání spolku Kamenná kolonie vůči MČ Brno-střed resp. městu Brnu

  1. Opravy komunikací v Horní i Dolní Kamenné kolonii – páteřní komunikace v Dolní Kamenné kolonii i Horní Kamenné kolonii je v havarijním stavu a je třeba její rekonstrukce; v minulosti byla provedena pouze částečná rekonstrukce nebo provizorní opravy nejhorších míst, v současnosti jsou na jmenovaných komunikacích množství výmolů a dochází k další deformaci a propadání komunikace.

  1. Rezidentní parkování v Kamenné kolonii – spolek Kamenná kolonie (dále jen „spolek“) se jednoznačně vyjadřuje pro skutečnost, aby i v Kamenná kolonie byla součástí připravovaného programu rezidentního parkování. Představa spolku je ta, že by došlo ke zjednosměrnění provozu v Dolní Kamenné kolonii a na hlavním korze a příp. v přilehlých uličkách by byla označena místa pro parkování rezidentů. Spolek navrhuje, aby zbylé parkování bylo vyřešeno rezidenční zónou na ulici Kamenná (zejm. v lokalitě „za garážemi) a bylo vybudováno parkoviště na pozemcích parcel č. 773 resp. 772 katastrálního území Štýřice, které by sloužilo nejen rezidentům Kamenné kolonie, ale i ostatním – nerezidentům, či návštěvníkům oblasti. Spolek navrhuje, aby došlo k realokaci finančních prostředků např. z pohledu spolku zbytečného projektu osvětlení cyklostezky k Anthroposu (odhad předpokládané hodnoty prací byl cca 30 milionů Kč bez DPH dle informací spolku) a prostředky byly investovány do vybudování parkoviště a opatření rezidenčního parkování v Kamenné kolonii.

  1. Vodovodní síť v Kamenné kolonii – spolek požaduje, aby MČ Brno-střed působila v součinnosti při řešení neúnosné situace vodovodních přípojek a technického stavu vodovodní sítě v Kamenné kolonii – mnohaletá jednání o vybudování moderní vodovodní sítě, jejíž podstatou je pravidlo, že „co přípojka na dům, to 1 vodoměr“ v minulosti troskotala, dotčení obyvatelé dokonce za své prostředky nechali vyhotovit projekt vodovodních přípojek, avšak tento nebyl nikdy realizován. Spolek má za to, že zásobování obyvatel obce pitnou vodou tak, aby každá domácnost mohla zaplatit svou spotřebu je obecným standardem vyspělé společnosti, nehledě na havarijní stav vodovodní sítě z 50. let. Požadujeme převzetí sítí do správy BVK. S tím souvisí i vybudování kanalizace v Horní Kamenné kolonii.

  1. Úklid v Kamenné kolonii – spolek požaduje, aby i na území Kamenné kolonie byl prováděn pravidelný úklid komunikací a to lidskou silou i strojově (alespoň několikrát do roka). V současné době je v ulicích, které nejsou uklízeny rozviřován zejména po zimním období prach, který negativně ovlivňuje zdraví obyvatel.
  1. Odkup pozemků vlastníky staveb na nich ležících v Kamenné kolonii – spolek je připraven jednat a součinit jménem svých členů a dalších obyvatel Kamenné kolonie v letitém a doposud uspokojivě nevyřešeném sporu o odkup pozemků obyvatel Kamenné kolonie od města. Spolek prohlašuje, že za uspokojivé řešení situace k výchozím jednáním by požadoval, pokud by město nabídlo k prodeji pozemky pod dotčenými nemovitostmi za cenu stanovenou nezávislým znaleckým posudkem.
  1. Užívání „kulturního domu“ pro spolkový, společenský a vzdělávací život v Kamenné kolonii – spolek by rád jednal o možnostech využívání objektu „kulturního domu“ v Kamenné kolonii pro spolkový, společenský a vzdělávací život. Objekt v současnosti využívá sdružení Filia, avšak způsobem časově zdaleka nevyužívajícím jeho kapacitní potenciál.
  1. Zabezpečení skalní stěny a likvidace nebezpečných náletových dřevin – některé nemovitosti ve spodní části Kamenné kolonie jsou ohroženy padajícím kamením ze zvětrávající lomové stěny nebo pádem náletových dřevin, které živelně vyrostly v nestabilní suti pod ní. Spolek žádá, aby byly podniknuty kroky k zabezpečení skalní stěny a prořezány stromy ohrožující nemovitosti.

 

 

 

V Brně dne 22. 3. 2018 při příležitosti návštěvy pana starosty v Kamenné čtvrti.

Osudy Josefa Rostinského

Vyprávění brněnského rodáka (nar. 1945), profesora Tokai University v Tokiu, který v současnosti žije střídavě v Japonsku a v Klentnici na Moravě. Připravila Alena Blažejovská. Režie Radim Nejedlý.

Josef Rostinský vyrostl v Kamenné kolonii v Brně, vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity anglistiku-amerikanistiku, germanistiku a jinde pak také arabštinu, turečtinu a čínštinu. Po emigraci studoval v doktorském programu a posléze sám učil na několika amerických univerzitách (State University of New York, Harvard University, University of Texas, Brown University).

Zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/osudy-josefa-rostinskeho-6678790

Brněnské kolonie Kamenka a Písečník

Brno je městem, kde si za první republiky dělníci vytvářeli své kolonie, ve kterých se ukrývali před zbytkem světa. Některé se zachovaly dodnes. Příkladem jsou třeba Kamenná kolonie nebo Písečník.

Zdroj: http://www.centrumnews.cz/brnenske-kolonie-kamenka-pisecnik

Kancelář architekta opět zmínila kamenku ve svém prohlášení….

„Druhého října zahájíme velkou výstavu v brněnském Urban centru, o činnosti kanceláře a o Brně. Na ní představíme třeba výsledky architektonické soutěže na obytnou čtvrť v Kamence,“ pozvala mluvčí kanceláře Lenka Němcová.
Zdroj: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mestsky-architekt-chysta-velkou-vystavu-predstavi-i-novou-obytnou-ctvrt-20170710.html

Kancelář architekta města Brna

Kancelář architekta města Brna na svém Facebooku věnovala jeden post Kamence:

KAMENKA
Oblast známá jako Kamenná Kolonie, nebo též Kamenná Čtvrť či Kamenka, je svérázná osada rozkládající se ve vytěženém štěrkovém kamenolomu na pravém břehu řeky Svratky. Kolonii tvoří malé historické domky se sedlovými střechami a miniaturními dvorečky, které si i přes různé dostavby zanechaly svůj prvotní vzhled. V úzkých kamenitých uličkách to tak vypadá, jak kdyby se zde zastavil čas. Shluk uliček nabízí nejenom klid, ale i příjemné sousedské zázemí nebo občerstvení ve známém Duck Bar. (foto CITRON NA KAMENCE by Radim Dibdiak) Citroën