Kamenka – nejproslulejší brněnská kolonie

Co se Kamenné čtvrti týče, jedná se pravděpodobně o nejznámější, nejzachovalejší a nejpůvabnější (přiznávám, že poslední adjektivum je diskutabilní) z bývalých dělnických kolonií, která se nachází na území Brna – téměř v blízkosti samotného centra města.

Její území je na severu ohraničeno tokem řeky Svratky, lesním porostem na západě a bývalým kamenolomem na její jižní části. Spolu s „Diviškou” se jedná o největší z bývalých brněnských nouzových kolonií. Vznik Kamenné kolonie, taktéž známé jako Kamenka, se datuje do počátku 2. poloviny dvacátých let minulého století. Jednalo se o nelegální zástavbu umístěnou v bývalém kamenolomu Červeného kopce. Dispozice místa Kamenku předurčila z rozdělení na dvě části: horní a dolní část lomu. K dalšímu rozšíření zástavby došlo v průběhu hospodářské krize na počátku 30. let dvacátého století. Podobně jako dalším nouzovým koloniím situovaných v Brně i zde chyběly veškeré inženýrské sítě. Dnes je tento problém již vyřešen – až na dosud chybějící kanalizaci.
Více zde: http://dekadentniromantik.webnode.cz/cesto-s-pisy/tuzemske-vylety/brnenske-delnicke-kolonie/kamenka-brnenska-kolonie/