Možnost vypořádání vlastnických vztahů u stavby na cizím pozemku dle současných právních předpisů

Diplomová práce popisuje prostředí bývalé nouzové kolonie Kamenná čtvrt´. Poukazuje na některé místní problémy, mezi které také patří stavba na cizím pozemku.
Zjišťuje možnosti právních vztahů mezi vlastníkem rodinného domu a rozdílným vlastníkem pozemku, kterým je statutární město Brno. Autor si vybírá jeden rodinný dům, u kterého popisuje jeho genezi a rozvíjí důkladněji danou problematiku. Následně tento dům i pozemek pod ním ocení podle oceňovacích předpisů různými oceňovacími způsoby, jimiž jsou porovnávací a nákladová metoda. Dílčím cílem bylo také určit tržní cenu rodinného domu bez pozemku a pokusit se o zmapování (zrealizování) procesu odkupu pozemku pod tímto domem od města Brna.

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=105298