Kamenná kolonie

Kamenná kolonie, známá též jako Kamenná čtvrť či zkráceně Kamenka[1], je svérázná osada v brněnské městské části Brno-střed, na severozápadě katastrálního území Štýřice. Osada se rozkládá v bývalém kamenolomu nad cyklostezkou spojující po pravém břehu Svratky Štýřice a Pisárky…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_kolonie