ArchiLokál Brno – Kamenná kolonie 2015

Produkt se zaměřuje na představení založení, vývoje a historického kontextu Kamenné kolonie. Jde o velmi specifickou „městskou část“ ve městě Brně, jejíž historie je propojena s industrializací a s měnícími se potřebami dělnické třídy i měnícími se preferencemi současného měšťanstva. Důraz je kladen na na historické konotace při realizaci tohoto objektu v dané epoše a při daných politicko-společenských náladách, dále se zaměřuje na proměny lokality v průběhu času při měnících se potřebách obyvatel města i ekonomických a mocenských zájmů relevantních subjektů, které determinují změny v přístupu k této lokalitě. Identifikovány jsou tedy klíčové momenty této lokality a jejího vývoje při zdůraznění Genia loci tohoto místa.

Zdroj: http://www.muni.cz/research/publications/1344333